Lewenskragtige Boerdery Lesing 1

Met innige dank dink ek terug aan die woorde wat graaf Keyserlingk nou net gesê het. Want hier is sekerlik nie net dank verskuldig van dié wat iets van die antroposofie kan ontvang nie, maar dis ook die dank van die antroposofiese saak self, D innige dank wat in vandag se moeilike tye toekom aan almal wat deelneem aan antroposofiese aktiwiteite. Daarom wil ek graag uit die gees van Anthroposophia self, baie hartlik dankie sê vir die woorde wat so pas uitgespreek is.

Dis tog waarlik bevredigend dat dié landboukursus juis hier in die huis van die graaf en gravin Keyserlingk aangebied kan word. Uit my vorige besoeke weet ek watter weldadige atmosfeer - ek bedoel veral ook die geestelike en siele-atmosfeer - hier in Koberwitz heers; en ek weet dat juis so D atmosfeer die beste agtergrond is, vir wat in ons in hierdie kursus gaan bespreek … Dis my oortuiging dat ons vir hierdie boerderykursus nêrens beter gehuisves kon wees nie, as juis aan die hart van so D voortreflike en voorbeeldig georganiseerde plaas. By alles wat op antroposofiese gebied te voorskyn kom, is dit nodig dat D mens die paslike gevoelsomgewing om jou moet hê. En dit sal die landbou hier vir seker kry.

Click here to download this lecture

Credits: Colour painting 'Lucifer and Ahriman' by Rudolf Steiner